TOČKO - KAPP

TOČKO - KAPP 2020 - co nás čeká a zaručeně v cíli rozřehtá.
Oproti minulým ročníkům je změna místa startu a cíle. Startovat a končit se bude v Koníčkově dvoře, mezistanice bude v Hostinci a penzionu U koníčka a otáčet na cestu zpět se bude u Harendy.
Takže jaká jsou pravidla a na co se můžete těšit?
1. Na startu musí mít každý tým povinnou výbavu: točky (kolečka, káry), kotvící zařízení pro uchycení bečky, točko-lékárničku (autolékárničku) a reflexní vestu. Doporučujeme kousky polystyrenu pro lepší upevnění bečky (na místě nebude k zapůjčení)
2. Před startem obdrží tým pořadové číslo, které musí upevnit na viditelné místo na točkách či bečce a soutěžní list, který je potřeba vyplněný dopravit zpět do cíle, bez něj bude družstvo diskvalifikováno. Na něm budou všechny důležité informace z pravidel a telefonní číslo na organizátora.
3. Startovat budou družstva po dvou minutách. Po vyběhnutí musí překonat slalom k první kontrolní stanici. SLALOM MUSÍ PROBĚHNOUT VŠICHNI ÚČASTNÍCI . Tentýž slalom musí zdolat na cestě do cíle, bez proběhnutí slalomu do cíle nebude zastavena časomíra.
4. Točky se musí tlačit držením za rukojetě, nesmí se jakýmkoliv způsobem táhnout.
5. Tříčlenné družstvo s vlastními „originálními“ točky (kolečka nesmí být speciálně upravována, mohou být pouze zdobena) musí odběhnout vyznačenou trasu (cca 10 km) s 50l plným sudem (ženy s 30l). Z trasy nesmí nijak vybočit a musí proběhnout kolem všech rozhodčích na trase.
6. Před cílem musí proběhnout přes pole, jako běžel po startu, jinak bude nucen se vrátit zpět splnit úkol.
7. Po trase musí vypít celý tým celkem 18 piv 0,5l (ženy 18 piv 0,3l ) na jakýchkoliv stanicích a v jakémkoliv počtu. Na stanicích obdrží razítko a počet vypitých piv, což je nezbytné k dokončení závodu. Razítko si musí vyzvednout i v případě, kdy na dané stanici nebude pít piva. Na trase bude možné plnit úkol (pití piva) na 7-mi stanicích – start Koníčkův dvůr, Hostinec a pension U Koníčka, U Kříže, Harenda, tatáž mezistanice U Kříže a Hostince a pensionu U Koníčka a cíl Koníčkův dvůr (start).
8. Po celé trase budou rozestoupeni rozhodčí. Ti mají za úkol sledovat úmyslné porušení pravidel, jakožto vylití piva, potupné vrhnutí, vybočení z trasy apod., což bude trestáno za jeden přestupek připočtením 5 minut k celkovému času závodu. Jako trestný přestupek v závodě se počítá i každé nedopité či chybějící pivo v tabulce.
9. Během závodu, je možné vše dokumentovat (nahrávat, fotit apod.), včetně porušování pravidel ze strany soupeřů. Bez těchto potvrzení nebude brán zřetel na jejich obvinění (neplatí pro rozhodčí závodů na trase a výčepní ve stanicích). Trasa zahrnuje jak hlavní cestu, tak i vedlejší, proto dbejte bezpečnosti na trase. Směr je od Koníčkova dvora k Harendě a zpět (viz. mapa na soutěžním listu).
10. Na závěr po odběhnutí závodů, je zapotřebí odevzdat sud a soutěžní list.
Startovné činí 600 Kč/tým. V ceně je zahrnuto – vypitá piva během závodu, ceny pro vítěze a klobáska od řeznictví a uzenářství Koníčkův dvůr pro každého účastníka.

RYZÁK 11 % - filtr. světlý ležák

GROŠÁK 14% - polotmavý speciál

PONY PEJL 13% - světlá IPA


V PET  - Ryzák, Grošák, Vraník, Hatattitla, Bělouš, Višňák, Ryzler, Čmelák, Klusáček

Zimní-jarní Pivní menu [pdficon]

 

Panel

Právě na čepu

RYZÁK 11 % - filtr. světlý ležák

GROŠÁK 14% - polotmavý speciál

PONY PEJL 13% - světlá IPA


V PET  - Ryzák, Grošák, Vraník, Hatattitla, Bělouš, Višňák, Ryzler, Čmelák, Klusáček

Zimní-jarní Pivní menu [pdficon]